Category Archives: Google apps script

Giữ nguyên URL Google apps script deployment

Giữ nguyên URL Google apps sript deployment

Issue: Mỗi khi update application viết bằng Google apps script, web app url sẽ thay đổi => Cần cập nhật các 3rd application để có thể sử dụng bản code apps script mới nhất, khá mất thời gian.  Solution: Nếu muốn giữ nguyên web app url (đã hard code ở 3rd application), chúng ta cần […]

Gửi email với data table từ google sheet với apps script

Mục tiêu: + tạo email với html template, data từ google sheet với apps script. => final workflow: đơn hàng mới => webhook => google sheet => create invoice + compose email => send out Các bước: 1. Get data từ google sheet: apps script – getRange 2. Tạo html template 3. Fill data from […]

Sử dụng ImportHTML, ImportXML, ImportFeed với Google Apps script

Công dụng: 3 function này được sử dụng để cập nhật dữ liệu từ các source => một cách đơn giản để crawl dữ liệu website (cập nhật giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, làm affiliate…) Vấn đề: Trong nhiều trường hợp, 3 hàm này trả lại thông báo: […]