Category Archives: Google apps script

Post products to Google Business profile

Upload products to Google Business

Yêu cầu: – Đăng sản phẩm số lượng lớn lên Google My Business thay vì đăng từng sản phẩm khi vào Google My Bussiness act. Chú ý: currently Google does not allow bulk upload to Google My Business Giải pháp: + Tham gia vào chương trình “Local inventory onboarding guide” của Google Merchant => Kích […]

Vlookup với left() cho kết quả #N/A

Vlookup and left function

Issue: Khi sử dụng Vlookup với left() trong Google sheet hoặc Excel trả về kết quả #N/A mặc dù trong bảng target data có data cần tìm Trong ảnh trên, nếu chỉ sử dụng left(), số 25258 được coi là 1 string và google sheet tự động căn trái. Còn với hàm “–left()” trả kết […]

Default Google Cloud Platform (GCP) project vs standard GCP project

Google cloud platform project with stackdriver logging

Issue:  Khi viết script với Google apps script, script sẽ được gắn tự động vào một defautl GCP project. Một số chức năng sẽ bị hạn chế như:  + script sử dụng trigger là post/get request => khi nhận được request, script sẽ tự động thực thi ở server side => nếu script bị error, […]

Google apps script FAQ

Google apps script tập hợp các hàm và cách sử dụng, cũng như ví dụ về cách ứng dụng trong thực tế. 1. GetDisplayValues vs GetDisplayValue vs GetValue: – GetDisplayValues trả lại kết quả là giá trị được hiển thị. Khi sử dụng dữ liệu này ở các ứng dụng/function khác thì định dạng giữ […]

Cách sử dụng GetRange Google Apps script

Cách sử dụng Get Range trong Google Apps script: Phương thức GetRange được sử dụng với câu lệnh như sau: getRange(row, column, optNumRows, optNumColumns) Ví dụ hình dưới: GetRange(8,5,6,4) với range được bắt đầu từ dòng 8, cột 4, cộng thêm 6 row từ dòng 8, cộng 4 cột từ cột E

Hiển thị data từ Google sheet lên WordPress bằng Sheet API

Issue:  Nhúng iframe Google Sheet vào WordPress có độ trễ về hiển thị dữ liệu & khó tương tác đối với người dùng.  Solution:  Hiển thị data từ Google sheet lên WordPress thông qua Sheet API để tăng trải nghiệm người dùng.  Các bước thực hiện:  1. Chuẩn bị Google sheet data: + chuẩn bị […]

Giữ nguyên URL Google apps script deployment

Giữ nguyên URL Google apps sript deployment

Issue: Mỗi khi update application viết bằng Google apps script, web app url sẽ thay đổi => Cần cập nhật các 3rd application để có thể sử dụng bản code apps script mới nhất, khá mất thời gian.  Solution: Nếu muốn giữ nguyên web app url (đã hard code ở 3rd application), chúng ta cần […]

Gửi email với data table từ google sheet với apps script

Mục tiêu: + Thay thế chức năng gửi email xác nhận đơn hàng của Woo (function này làm thời gian chờ của khách hàng kéo dài khi đặt trên web) Workflow: Đơn hàng mới => webhook => insert data to google sheet => create invoice + compose email => send out + Server side code: […]

Sử dụng ImportHTML, ImportXML, ImportFeed với Google Apps script

ImportHTML importXML Google Sheet

Công dụng: 3 function này được sử dụng để cập nhật dữ liệu từ các source => một cách đơn giản để crawl dữ liệu website (cập nhật giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, làm affiliate…) Vấn đề: Trong nhiều trường hợp, 3 hàm này trả lại thông báo: […]