Author Archives: nhombientap

Vlookup với left() cho kết quả #N/A

Vlookup and left function

Issue: Khi sử dụng Vlookup với left() trong Google sheet hoặc Excel trả về kết quả #N/A mặc dù trong bảng target data có data cần tìm Trong ảnh trên, nếu chỉ sử dụng left(), số 25258 được coi là 1 string và google sheet tự động căn trái. Còn với hàm “–left()” trả kết […]

Hướng dẫn xử lý lỗi 404 not found – Nginx WordPress

Nguyên nhân gây lỗi 404 not found ở tất cả các trang, trừ trang chủ – Nginx rewrite lại đường dẫn Giải pháp Dể xử lý lỗi này trên nginx, bạn cần có quyền truy cập ssh vào server hoặc các quyền tương đương để sửa lại file cấu hình của Vhost Nginx. File cấu […]

Quản lý log Nginx trên Centos 7

Logrotate Nginx Centos 7

Dung lượng log file (access log, error log…) được hệ thống ghi lại hàng ngày. Khi dung lượng file log quá lớn có thể làm đầy bộ nhớ hệ thống và làm cho website không còn dung lượng để hoạt động Để quản lý log file, chúng ta có thể sử dụng “Logrotate” để quản […]

Tối ưu Nginx configuration

Issue: TTFB tăng cao. Một trong những cách để giảm TTFB là tối ưu file configuration Nginx (đối với những bạn có quyền access nhóm file này) Solution 1. Check nginx configuration: check bằng lệnh “nginx – T” => xem cấu hình nginx hiện tại => sau đó tối ưu theo các tip dưới đây […]

Sửa lỗi error 400 bad request googleapis với theme Flatsome

Google font bad request error 400

Issue:  Khi dùng Devtool hoặc GTmetrix để test web perfomance và gặp lỗi “bad request” – code: 400 có liên quan đến get request để load font từ “font.googleapis.com” đối với theme Flatsome. Error này làm chậm web performance.  Solution:  Để xử lý lỗi này, chúng ta cần disable request load font từ Google.  – […]

Sửa lỗi Critical error wordpress

Critical error wordpress

Issue: Lỗi critical error khi sử dụng wordpress khá thường gặp và có nhiêu nguyên nhân khác nhau như xung đôt giữa plugin với theme, lỗi tương thích php, lỗi tương thích wordpress (vào thời điểm 06/22, wordpress 5.8 đang găp lỗi search và cần update lên wordpress 6.0 mới hết). Cách xử lý: Bât […]

Default Google Cloud Platform (GCP) project vs standard GCP project

Google cloud platform project with stackdriver logging

Issue:  Khi viết script với Google apps script, script sẽ được gắn tự động vào một defautl GCP project. Một số chức năng sẽ bị hạn chế như:  + script sử dụng trigger là post/get request => khi nhận được request, script sẽ tự động thực thi ở server side => nếu script bị error, […]

Google authenticator code is incorrect or has expired

Google authenticator error

Issue: Google authenticator plugin báo lỗi “Google authenticator code is incorrect or has expired” khi đăng nhập vào wordpress dù nhập đúng code. Nguyên nhân: Do server bị sai giờ so với giờ hệ thống global UTC time. Cách kiểm tra giờ với Centos 7 – sử dụng lệnh “date” hoặc “timedatectl” Cách xử lý: […]