Category Archives: Html

View source code email gửi đến gmail

Để xem source của email gửi đến Gmail, chúng ta có thể làm như sau: 1. Mở email => bấm nút 3 chấm (góc phải, trên cùng) 2. Chọn “Show original” 3. Sau khi chọn “Show original” => sửa địa chỉ url trên trình duyệt “https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1234567890&view=om&th=1234abcd1234abcd” như sau: + Phần “view=om” => sửa thành “view=lg” […]

Hiển thị data từ Google sheet lên WordPress bằng Sheet API

Issue:  Nhúng iframe Google Sheet vào WordPress có độ trễ về hiển thị dữ liệu & khó tương tác đối với người dùng.  Solution:  Hiển thị data từ Google sheet lên WordPress thông qua Sheet API để tăng trải nghiệm người dùng.  Các bước thực hiện:  1. Chuẩn bị Google sheet data: + chuẩn bị […]

Gửi email với data table từ google sheet với apps script

Mục tiêu: + Thay thế chức năng gửi email xác nhận đơn hàng của Woo (function này làm thời gian chờ của khách hàng kéo dài khi đặt trên web) Workflow: Đơn hàng mới => webhook => insert data to google sheet => create invoice + compose email => send out + Server side code: […]

Căn giữa iframe và các phần tử trong html

1. Căn giữa iframe: cách tốt nhất và đơn giản hơn để căn giữa iframe trên trang web của bạn là: <p align=”center”><iframe src=”http://domain” width=500 height=”500″></iframe></p> trong đó chiều rộng và chiều cao sẽ là kích thước của iframe trong trang html của bạn. 2. Căn giữa image: vh – Viewport Height: 1 vh = […]