Category Archives: Thủ thuật

SỬA LỖI ZALO “Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này”

sửa lỗi zalo link số điện thoại

Vấn đề: Khi mà khách hàng click vào liên kết https://zalo zalo.me/{số điện thoại} nhưng gặp phải thông báo “Tài khoản này không tồn tại hoặc không cho phép tìm kiếm” hoặc “Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này” như ảnh phía dưới. Giải pháp: Để khắc phục, chúng ta chèn […]

Cách kích hoạt và sử dụng thẻ Visa US

use prepaid visa card

1. Visa từ giftcardmall 1.a Kích hoạt thẻ Visa giftcardmall: Option 1: Call 1-866-357-7391 to activate with their automated system. This is how I activated my 10 cards before I discovered option 2. It took a total of 6 minutes to activate 10 cards. Option 2: Much like the backdoor link above for the $500 […]

Tracking on smartphone: advertising ID, device fingerprint, cookie, SDK

Các app/công ty track người dùng thông qua smartphone như thế nào? 1. Thông qua Advertising ID: Trên mỗi smartphone đều có ads ID (Ios: IDFA – identifier for advertisers , Android: AAID – Android Advertising ID). Các app có thể sử dụng mã nhận dạng này để theo dõi người dùng.  – Mã nhận […]

Macbook keyboard issues

Macbook keyboard

Macbook keyboard bị lỗi phím hoặc bộ gõ tiếng Việt mặc định bị lỗi:  – Remove bộ cài tiếng Việt mặc định => cài Gotiengviet thay thế – bàn phím ngoài Logitech (external keyboard) bị switch giữa phím “command” và “option” so với bàn phím mặc định của Mac => swap hai phím này với […]

Browser fingerprinting and ways to change it

1. Your browser fingerprint can reflect: the User agent header the Accept header the Connection header the Encoding header the Language header the list of plugins the platform the cookies preferences (allowed or not) the Do Not Track preferences (yes, no or not communicated) the timezone the screen resolution and its color depth => Javascript […]

Sử dụng Indirect với Sum

SUM(INDIRECT(“‘”&B3&”‘!C5:C100”)) explanation:  “‘” –> an apostrophe (red) between the quotes – to handle sheet names that contain space(s) & –> to concatenate B3 –> cell that contains the sheet name & –> to concatenate “‘!C5:C100” –> apostrophe; exclamation mark ! ; range Ref: https://www.mrexcel.com/board/threads/sum-with-sheet-names-as-a-variable-instead-of-manually-provided-text.1027982/