Category Archives: Wordpress

Woocommerce Rest API và cách sử dụng

Mục đích: Woocommerce Rest API cung cấp khả năng tương tác với các bên thứ 3 để quản lý gian hàng Woocommerce như quản lý đơn hàng, tạo/sửa/xóa sản phẩm cũng như biến thể sản phẩm từ nền tảng của bên thứ 3. Mô tả: Woocommerce cho phép truy cập hệ thống từ bên ngoài […]

Thêm trường “Hãng” vào woocommerce schema

structured data schema

Issue: Khi sử dụng các Search engine để kiểm tra nội dung hiển thị của sản phẩm/blog trên các công cụ tìm kiểm, các search engine có thể báo thiếu một số trường như “Brand”, “Product ID”, “MPN”, “GTIN”, “Review”…  Schema:  Để khắc phục các cảnh báo này của search engines, chúng ta cần thêm […]