Author Archives: nhombientap

Account lockout policy – Windows 10

Account lockout policy Windows 10

1. Check details of lockout policy and password policy in windows 10 Access by command: secpol.msc How to check details about lockout policy, password policy:  + Lockout policy: Location: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policy. option:  . Account lockout threshold: 0 => no limit on number of failed login (brute force ok) + Password […]

Pakago bảng giá và kho

1. Bảng giá (05/22): 1.1 Giá vận chuyển: 1.2. Phụ thu: STT NGÀNH HÀNG PHỤ THU/GIÁ TRỊ 1 – Hàng thông thường: quần áo, hóa mỹ phẩm, tpcn, sữa bột,…  – Mũ bảo hiểm, dụng cụ trang điểm. – Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy, đồ chơi trẻ em không điện. […]

View source code email gửi đến gmail

Để xem source của email gửi đến Gmail, chúng ta có thể làm như sau: 1. Mở email => bấm nút 3 chấm (góc phải, trên cùng) 2. Chọn “Show original” 3. Sau khi chọn “Show original” => sửa địa chỉ url trên trình duyệt “https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1234567890&view=om&th=1234abcd1234abcd” như sau: + Phần “view=om” => sửa thành “view=lg” […]

Google apps script FAQ

Google apps script tập hợp các hàm và cách sử dụng, cũng như ví dụ về cách ứng dụng trong thực tế. 1. GetDisplayValues vs GetDisplayValue vs GetValue: – GetDisplayValues trả lại kết quả là giá trị được hiển thị. Khi sử dụng dữ liệu này ở các ứng dụng/function khác thì định dạng giữ […]

Cách sử dụng GetRange Google Apps script

Cách sử dụng Get Range trong Google Apps script: Phương thức GetRange được sử dụng với câu lệnh như sau: getRange(row, column, optNumRows, optNumColumns) Ví dụ hình dưới: GetRange(8,5,6,4) với range được bắt đầu từ dòng 8, cột 4, cộng thêm 6 row từ dòng 8, cộng 4 cột từ cột E

Merchant Credit Card Fraud Prevention Tips

Credit card fraud is something that can never be completely eliminated, but rather something that must be managed. All merchants must develop a delicate balance between using safeguards to prevent fraud and not creating too many hoops for customers to jump through. These tips concentrate on preventative methods and procedures that you can perform to […]

Thông tin checkout tại US

1. Thay đổi zip code của thẻ prepaid:  Đối với thẻ Vanilla prepaid, để add zip code vào thẻ, chúng ta cần làm những bước sau:  – login vào thẻ – Sau khi login thẻ, nhập đường dẫn: balance.vanillagift.com/assignZip để truy cập vào trang thay đổi zip code. Sau đó thực hiện thay đổi & […]