Category Archives: Api

Callback url là gì? Shopee webhook và API

Shopee API order detail

I. Callback URL là gì: Khi sử dụng Shopee api hoặc các api khác, các api đều yêu cầu bạn điền thông số callback url. Vậy callback url là gì?Hãy theo dõi ví dụ sau: POST /api.example.com/foo?callbackURL=http://my.server.com/bar Trong ví dụ trên, chúng ta gửi 1 request đến api.example.com/foo và yêu cầu sau khi hoàn thành […]