Category Archives: Amazon

Amazon buyer account: prime membership và gift card

1. Prime và gift card có thể làm account bị đóng: Dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Amazon phát hiện ra nhiều user làm dropship và tận dụng giftcard cùng với Prime membership. Vì vậy, từ 2019 trở đi, Amazon theo dõi chặt các buyer account với các hoạt động dưới đây: – […]