1. Prime và gift card có thể làm account bị đóng:

Dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Amazon phát hiện ra nhiều user làm dropship và tận dụng giftcard cùng với Prime membership. Vì vậy, từ 2019 trở đi, Amazon theo dõi chặt các buyer account với các hoạt động dưới đây:

– Với Prime membership: dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Tỷ lệ cao các đơn hàng với ship với Prime (1-2 day shipping) được dùng cho dropship => Tăng chi phí ship cho Amazon

  + On a prime account, orders marked as gifts are no longer eligible for two day/one day shipping.

– Resale of gift card: đây cũng là 1 hoạt động gây rủi ro cao cho amz account => Nên lưu giữ proof khi sử dụng gift card để đề phòng trường hợp review. 

– các od > 100$ nhiều khả năng bị quét.

– Các order mua hàng đắt tiền (apple, đồ điện tử…) nên dùng debit/credit card sẽ an toàn hơn.  

– Với địa chỉ warehouse, việc claim thiếu/mất hàng với amz khó hơn so với resident add. 

– AQ amz gift card: code from physical gc. 

– AS, E-code gc: 

2. Kinh nghiệm tạo và sử dụng act: 

Sử dụng Revolut VCC để tạo act theo phương thức sau:

– Mỗi act một VM 
– Mỗi VM sử dụng 1 line 4G data để có ip riêng và không trùng với các act khác.
– Mã bưu điện billing address của AMZ act trùng với của thẻ. 
– Act mới cần thời gian xây dựng cookie & history => không nên vừa tạo act là đặt đơn ngay. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *