1. Prime và gift card có thể làm account bị đóng:

Dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Amazon phát hiện ra nhiều user làm dropship và tận dụng giftcard cùng với Prime membership. Vì vậy, từ 2019 trở đi, Amazon theo dõi chặt các buyer account với các hoạt động dưới đây:

– Với Prime membership: dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Tỷ lệ cao các đơn hàng với ship với Prime (1-2 day shipping) được dùng cho dropship => Tăng chi phí ship cho Amazon

  + On a prime account, orders marked as gifts are no longer eligible for two day/one day shipping.

– Resale of gift card: đây cũng là 1 hoạt động gây rủi ro cao cho amz account => Nên lưu giữ proof khi sử dụng gift card để đề phòng trường hợp review. 

– các od > 100$ nhiều khả năng bị quét.

– Các order mua hàng đắt tiền (apple, đồ điện tử…) nên dùng debit/credit card sẽ an toàn hơn.  

– Với địa chỉ warehouse, việc claim thiếu/mất hàng với amz khó hơn so với resident add. 

– AQ amz gift card: code from physical gc. 

– AS, E-code gc: 

2. Kinh nghiệm tạo và sử dụng act: 

– Mỗi act một VM
– Chú ý chỉnh location/date/time theo đúng vị trí của PC) => trước khi vào amz/ebay, nên test vm qua fingerprint test (gologin – test browser)
– Mỗi VM sử dụng 1 line 4G data để có ip riêng và không trùng với các act khác.
– Mã bưu điện billing address của AMZ act trùng với của thẻ và trùng với location của PC
– Act mới cần thời gian xây dựng cookie & history => không nên vừa tạo act là đặt đơn ngay (nên browse tạo cookie => add thẻ & billing address & warehouse add => sau 5-7 ngày mới đặt đơn = thẻ (tuyệt đối k dùng gc cho các đơn mới).
– Không nên tận dụng discount bất thường/giá trị lớn kèm với gc do sẽ bị review bởi amz 

– Khi dùng gc, nên lựa chọn loại có email confirm/purchase receipt, đề phòng trường hợp amazon hold account & yêu cầu cung cấp.

– Account Activity Patterns: Amazon analyzes account activity patterns, order history, and selling behavior. Unusual similarities or patterns resembling a previously suspended account may trigger suspicion.

2.1 Account on hold after placing order, amz requests for card billing statement: 

Solution: 

“to provide credit card statement with that card number on it.
They normally accept that.
This will work for your gift card as well.
They are doing this more and more for new accounts buying items. Especially big ticket items.”

2.2 account on hold after placing order using gift card, amz requests for card billing statement: 

the billing statement needs to have Name and address as shown in amazon. Besides, the statement needs to inclide the gift card purchase

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *