Category Archives: Server

Các bước clone website wordpress đã cài SSL

clone wordpress ssl

Issue:  Clone website wordpress và giữ nguyên chứng chỉ SSL đã cài ở production site. Khi clone web chính sang 1 web khác để test (giữ nguyên domain), clone web này sẽ không thể xin cấp 1 SSL cert khác được. Vì vậy, chúng ta cần copy toàn bộ SSL cert & domain.conf từ site […]

Tạo mới SSL với LetsEncrypt

letsencrypt SSL vpssim

Issue: + Bash script VPSSIM bị lỗi, không cấp/gia hạn SSL letsencrypt được nữa => cần sử dụng một phương thức khác để cấp SSL Letsencrypt cho website. + Chú ý: trước khi làm nên backup lại web hoặc backup toàn bộ vps. Cách xử lý: Sử dụng Certbot client (thực hiện trên Centos & […]