Category Archives: Server

Google authenticator code is incorrect or has expired

Google authenticator error

Issue: Google authenticator plugin báo lỗi “Google authenticator code is incorrect or has expired” khi đăng nhập vào wordpress dù nhập đúng code. Nguyên nhân: Do server bị sai giờ so với giờ hệ thống global UTC time. Cách kiểm tra giờ với Centos 7 – sử dụng lệnh “date” hoặc “timedatectl” Cách xử lý: […]

Cronjob trên Centos: thiết lập, cài đặt, chỉnh sửa

Cron job: thiết lập, cài đặt cron trên centos

Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, xem, chỉnh sửa cron job trên Centos giúp tự động hóa công việc của server admin.  1. Update hệ thống:  sudo yum update Nên update hệ thống server trước khi cài đặt cron 2. Kiểm tra phiên bản cron đang cài đặt: sudo rpm -q cronie 3. Cài cron:  […]

Tìm file và thư mục lớn nhất trong Linux

Tim file lon nhat Linux

Issue: có thời điểm server bị full dung lượng dẫn đến một số tính năng không chạy được nữa. Lúc đó chúng ta cần tìm danh sách những file & thư mục làm đầy dung lượng server để lựa chọn phương án xóa/giữ phù hợp. Solution: 1. Xem dung lượng free của VPS: sử dụng […]

Câu lệnh Centos 7 thường dùng

Lệnh centos cơ bản

Các câu lệnh Centos 7 thường dùng: 1. Restart server: systemctl restart network 2. Rename file: mv file1.txt file2.txt 3. Xóa file:  rm nixcraft.txt Xóa nhiều file:  rm file1 file2 file 3 Xóa nhiều file sử dụng wildcart và regular expression:  rm *.abc với *: thay thế cho cụm từ 4. Reload Nginx: service nginx […]

Tạo mới SSL với LetsEncrypt

letsencrypt SSL vpssim

Issue: + Bash script VPSSIM bị lỗi, không cấp/gia hạn SSL letsencrypt được nữa => cần sử dụng một phương thức khác để cấp SSL Letsencrypt cho website. + Chú ý: trước khi làm nên backup lại web hoặc backup toàn bộ vps. Cách xử lý: Sử dụng Certbot client (thực hiện trên Centos & […]