Category Archives: Server

Install Pagespeed module to Nginx in Centos 7 automatically

1. Automated Install: To automatically install dependencies and build the latest mainline version of nginx with the latest stable version of ngx_pagespeed, run: bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) \ –nginx-version latest To see other installation options, including options to select the version of nginx or ngx_pagespeed, or install ngx_pagespeed as a dynamic module, run: […]

Hướng dẫn xử lý lỗi 404 not found – Nginx WordPress

Nguyên nhân gây lỗi 404 not found ở tất cả các trang, trừ trang chủ – Nginx rewrite lại đường dẫn Giải pháp Dể xử lý lỗi này trên nginx, bạn cần có quyền truy cập ssh vào server hoặc các quyền tương đương để sửa lại file cấu hình của Vhost Nginx. File cấu […]

Quản lý log Nginx trên Centos 7

Logrotate Nginx Centos 7

Dung lượng log file (access log, error log…) được hệ thống ghi lại hàng ngày. Khi dung lượng file log quá lớn có thể làm đầy bộ nhớ hệ thống và làm cho website không còn dung lượng để hoạt động Để quản lý log file, chúng ta có thể sử dụng “Logrotate” để quản […]

Google authenticator code is incorrect or has expired

Google authenticator error

Issue: Google authenticator plugin báo lỗi “Google authenticator code is incorrect or has expired” khi đăng nhập vào wordpress dù nhập đúng code. Nguyên nhân: Do server bị sai giờ so với giờ hệ thống global UTC time. Cách kiểm tra giờ với Centos 7 – sử dụng lệnh “date” hoặc “timedatectl” Cách xử lý: […]

Cronjob trên Centos: thiết lập, cài đặt, chỉnh sửa

Cron job: thiết lập, cài đặt cron trên centos

Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, xem, chỉnh sửa cron job trên Centos giúp tự động hóa công việc của server admin.  1. Update hệ thống:  sudo yum update Nên update hệ thống server trước khi cài đặt cron 2. Kiểm tra phiên bản cron đang cài đặt: sudo rpm -q cronie 3. Cài cron:  […]