Issue: 

Khi dùng Devtool hoặc GTmetrix để test web perfomance và gặp lỗi “bad request” – code: 400 có liên quan đến get request để load font từ “font.googleapis.com” đối với theme Flatsome. Error này làm chậm web performance. 

Solution: 

Để xử lý lỗi này, chúng ta cần disable request load font từ Google. 

– Theme Flatsome load Google fonts măc định. Vì vây, để disable “google fonts”, chúng ta cần vào menu theme Flatsome như sau: Theme Options → Style → Typography, tick vào “disable google fonts” => saved là xong.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *