WordPress tích hợp tính năng kiểm tra độ mạnh yếu của mật khẩu người dùng đặt khi tạo tài khoản thông qua file zxcvbn.min.js. Mỗi khi người dùng đăng nhập thì wordpres sẽ load file này để kiểm tra & ép người dùng đặt mật khẩu đủ mạnh. Tuy nhiên, với đa phần site thì tính năng này không thực sự cần thiết (người dùng có thể đặt lại hoặc contact với chủ site qua nhiều cách khác nhau để đặt lại/xác thực).

Vì vậy, chúng ta có thể tắt tính năng này bằng cách tắt file này đi thông qua đoạn code sau đặt vào file functions.php của theme đang active:
//disable password strength check
function remove_password_strength() {
wp_dequeue_script( 'wc-password-strength-meter' );
}
add_action( 'wp_print_scripts', 'remove_password_strength', 10 );

Sau đó, check lại bằng Dev tool (F12) để kiểm tra xem file này còn được load nữa không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *