Category Archives: Server

Tìm file và thư mục lớn nhất trong Linux

Tim file lon nhat Linux

Issue: – Có thời điểm server bị full dung lượng dẫn đến một số tính năng không chạy được nữa. Lúc đó chúng ta cần tìm danh sách những file & thư mục làm đầy dung lượng server để lựa chọn phương án xóa/giữ phù hợp. – Hiện tượng:  /dev/vda1 100% => server dừng hoạt […]

Câu lệnh Centos 7 thường dùng

Lệnh centos cơ bản

Các câu lệnh Centos 7 thường dùng: 1. Restart server: systemctl restart network 2. Rename file: mv file1.txt file2.txt 3. Xóa file:  rm nixcraft.txt Xóa nhiều file:  rm file1 file2 file 3 Xóa nhiều file sử dụng wildcart và regular expression:  rm *.abc với *: thay thế cho cụm từ 4. Reload/Reboot Nginx: service nginx […]

Tạo mới SSL với LetsEncrypt

letsencrypt SSL vpssim

Issue: + Bash script VPSSIM bị lỗi, không cấp/gia hạn SSL letsencrypt được nữa => cần sử dụng một phương thức khác để cấp SSL Letsencrypt cho website. + Chú ý: trước khi làm nên backup lại web hoặc backup toàn bộ vps. Cách xử lý: Sử dụng Certbot client (thực hiện trên Centos & […]