Vấn đề:

Khi mà khách hàng click vào liên kết https://zalo zalo.me/{số điện thoại} nhưng gặp phải thông báo “Tài khoản này không tồn tại hoặc không cho phép tìm kiếm” hoặc “Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này” như ảnh phía dưới.

Giải pháp:

Để khắc phục, chúng ta chèn link như sau: 

Bước 1: lấy mã QR cá nhân từ Zalo (vào zalo => quét mã QR => Mã QR của tôi => tải xuống

Bước 2: Conver mã QR thành text (search google rồi upload QR lên web bất kỳ để chuyển từ QR code thành text) => link thu được sẽ có dạng: https://zaloapp.com/qr/p/ldix1rmr5p9y—

Bước 3:

* Đối với Iphone (ios):

Link cần được sử dụng: “zalo://qr/p/ldix1rmr5p9y—”  (đoạn đuôi link thu được từ mã QR ở trên)

* Đối với Android:

Link cần được sử dụng: “https://zaloapp.com/qr/p/ldix1rmr5p9y—” => toàn bộ link thu được từ mã QR

* Đối với pc:

Link cần được sử dụng: “zalo://conversation?phone=096812345” => thay bằng số điện thoại

=> Có thể tham khảo code js của Lê Văn Toản hoặc sử dụng plugin của bạn này cho đơn giản khi sửa web.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *