– Có được kinh doanh hàng phi mậu dịch không?

. Hàng phi mậu dịch là danh từ chung để ám chỉ các mặt hàng nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, theo luật thì không có bất kỳ quy định nào cấm bán hàng phi mậu dịch cả.
Tuy nhiên, khi bán hàng phi mậu dịch thì sẽ được xếp vào mục thanh lý tài sản. Các loại thuế đóng nhập khẩu đặc biệt là thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ. Đối với việc thanh lý bán hàng phi mậu dịch thì phải ghi nhận doanh thu khác.

. Hàng phi mậu dịch không được khấu trừ thuế GTGT. Vì hàng phi mậu dịch nhập khẩu không phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh nên không được khấu trừ thuế.

– Hàng phi mậu dịch có cần kiểm tra chất lượng không?

. 11827/BTC-TCHQ – Vv triển khai quy định miễn KTCL đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, ngày 14/11/2022

. 14 sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu – 26/01/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *