Để xem source của email gửi đến Gmail, chúng ta có thể làm như sau:

1. Mở email => bấm nút 3 chấm (góc phải, trên cùng)

2. Chọn “Show original”

3. Sau khi chọn “Show original” => sửa địa chỉ url trên trình duyệt “https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1234567890&view=om&th=1234abcd1234abcd” như sau:

+ Phần “view=om” => sửa thành “view=lg”

+ Sau đó save file đó thành dạng html

+ Vào beautifyhtml, paste source code vào để xem cho dễ.

Ref: https://webapps.stackexchange.com/questions/33926/can-i-view-the-html-source-of-an-email-sent-to-my-gmail-address

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *