Post products to Google Business profile

Upload products to Google Business

Request: – Đăng sản phẩm số lượng lớn lên Google Business profile – Đã có sẵn list sản phẩm (variable/variation) trên google sheet => chỉ cần sử dụng content của variable (chú ý check yêu cầu về nội dung của Google) – Sử dụng apps script để tự động post toàn bộ các sản phẩm […]

MacBook Pro gặp lỗi màn hình vùng tối sáng xen kẽ

một lỗi mới về màn hình trên những chiếc MacBook Pro đã được người dùng phản ánh lại, xuất hiện trên những model từ năm 2016 trở lại đây. Lỗi này khiến cho khu vực dưới màn hình xuất hiện những vùng tối sáng xen kẽ, trông tương tự như bị hở sáng vậy. “Nguyên nhân gây […]

Ebay: “Please check your payment details or use a different payment option.”

Issue: + Bị từ chối thanh toán đơn hàng và thông báo “Please check your payment details or use a different payment option” hiện lên mặc dù tất cả các thông tin thanh toán đều chính xác (số thẻ, ngày, tên, cvv, billing add…). + Khi kiểm tra với ngân hàng thì các giao dịch […]

Amazon buyer account: prime membership và gift card

1. Prime và gift card có thể làm account bị đóng: Dropship bị nghiêm cấm khi sử dụng Amazon. Amazon phát hiện ra nhiều user làm dropship và tận dụng giftcard cùng với Prime membership. Vì vậy, từ 2019 trở đi, Amazon theo dõi chặt các buyer account với các hoạt động dưới đây: – […]

Tracking on smartphone: advertising ID, device fingerprint, cookie, SDK

Các app/công ty track người dùng thông qua smartphone như thế nào? 1. Thông qua Advertising ID: Trên mỗi smartphone đều có ads ID (Ios: IDFA – identifier for advertisers , Android: AAID – Android Advertising ID). Các app có thể sử dụng mã nhận dạng này để theo dõi người dùng.  – Mã nhận […]

Sum by cell color – VBA excel

Excel by default has no formula or feature to make a sum based on cell background color. Function SumByColor(CellColor As Range, rRange As Range)Dim cSum As DoubleDim ColIndex As IntegerColIndex = CellColor.Interior.ColorIndexFor Each cl In rRange If cl.Interior.ColorIndex = ColIndex Then cSum = WorksheetFunction.Sum(cl, cSum) End IfNext clSumByColor = cSumEnd Function How to use this […]

Collect shopee data automatically

Background: – Shopee uses javascript to get data as json from server – Shopee server only provides data for request with “User-agent”, “X-Requested-With”, “Referer”. Requests without these will get empty result. Required tool: – Using devtool to find url of json – python to run js request. Ref: https://stackoverflow.com/questions/59557071/how-can-i-crawl-the-product-items-from-shopee-website