https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hDRu57L1xaCRn8F03CEt6cFBS-Jldo-nrCHLIaJpodQ/edit#gid=21990281

1. Hướng dẫn KH vay:

– Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm cháy nổ của cty bảo hiểm 

– Phí đăng ký thế chấp

– Quy trình & hồ sơ 3 bên

– Chi phí hoàn thiện hồ sơ: định giá – công chứng thế chấp – đăng ký thế chấp – BH cháy nổ

– Danh mục hồ sơ gốc cần đem theo

– Dư nợ hiện tại

– Dư thẻ tín dụng = bình quân chi tiêu 3 tháng gần nhất x 5% x 12 

– Thấu chi: dư nợ hiện tại + lãi

2. Hướng dãn hạch toán WGSS: 

2.1 Mở CIF & tài khoản:

013000 => đăng ký 3 màn hình phụ => Fatca

Mở tài khoản DDA: 110101G        

2.2 Đăng ký vay thế chấp

Đăng ký loan application – 319300

Đăng ký định giá – 319300: request appraisal => 371100: điền thông tin chủ tài sản & tsđb => appraisal mgmt code => đợi HO trả kết quả cty định giá (Institution code)

Chờ CIC WGSS – Có kết quả check tình trạng xem đc duyệt hay ko?

Chuyển hồ sơ qua công ty định giá

Có kết quả định giá thì Đăng ký tài sản 37300 (nhớ nhập mã APR (Appraisal Mgmt No: bấm search => nhập mã APR – công ty định giá – thẩm định viên)) => collateral pledged => Link TS => Collateral inspection letter (Ý kiến đánh giá TS – 37300 => “Inspection letter)

Chỉnh sửa lại LS sau ưu đãi

Viết opinion

Đẩy duyệt line (application & ý kiến tái đánh giá)

Scan ý kiến đánh giá + BCDDG gửi HO (ổ chung của CPD: báo cáo tái đánh giá)

Ký HĐ vay + HĐTC + Mua BH

Đăng ký thế chấp

Giải ngân: tạo HĐ vay (360600) => Giải ngân (360200) – chọn ngày thu lãi (nếu không phải ngày cuối tháng thì chọn Speacial Day và chọn ngày thu) => Sau khi giải ngân xong, kiểm tra lại lịch thu gốc xem đúng như ký trong hợp đồng tín dụng không (364000) => download file lịch trả nợ (chia lại gốc) => upload excel (nếu gốc khớp với số tiền gốc trong ho 

2.3 Bảo hiểm cháy nổ, mở TDA, mở thẻ tín dụng để giảm lãi suất: 

+ Bảo hiểm cháy nổ: số tiền mua bảo hiểm = 110% số tiền vay => phí 0.05% x số tiền mua bảo hiểm x 110% (bao gồm VAT) => Gửi hồ sơ cho VBI: cccd, sổ đỏ, lệnh chuyển tiền.

+ Thẻ tín dụng: sau khi có phê duyệt khoản vay => in phê duyệt vay & đơn mở thẻ & cccd photo => gửi lên phòng thẻ

+ Mở TDA: chuyển tiền vào tk DDA (mở tại chi nhánh có khoản vay) => mở TDA (thường) từ app

2.4 Sửa thông tin bảo hiểm, TSĐB: 

– Sau khi nhận được báo cáo định giá, hợp đồng bảo hiểm => sửa lại thông tin tài sản & bảo hiểm trên WGSS.

2.4 Xóa TSĐB: 

Vào màn hình 373800 => bấm kính lúp => search theo số CCCD/phone của KH => để xóa các tài sản đảm bảo không cần thiết.

Chú ý: Cần kiểm tra xem tài sản có link với khoản vay nào không thì trước khi xóa tài sản đảm bảo, cần unlink tài sản đó với khoản vay để tránh lỗi. 

2.5 Xem lãi suất khế ước hiện tại: 

366200 => Expected interest query. 

3. Linh tinh

– Lỗi display e-hr – không add approver được => fix bằng cách vào browser setting => “allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode”: allow => internet explorer mode pages: add => add site: http://10.85.200.131/woori/system/system.aspx (hoặc link bị lỗi)

– Check thẻ & tài khoản link với nhau: 014800G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *