1. Free ship Max:

1.1 Cách tính:

– Phí: 5,5% (gồm VAT)/đơn hàng, tối đa 19,800 đ => Đơn hàng có giá trị > 360,000 VND sẽ áp dụng mức tối đa

– Chi phí khi tham gia cả Free ship max & Cashback max: 2%/đơn hàng

1.2 Thể lệ:

 

2. Cashback Max:

– Nếu nhà bán hàng tham gia đồng thời cả Free ship max & Đặc quyền shop xịn: phí cashback max: 1% x giá sản phẩm

– Nếu nhà bán hàng tham gia một trong 2 chương trình: Free ship max hoặc Đặc quyền shop xịn: 2%

– Nếu nhà bán hàng chỉ tham gia Cashback max: 4%

Tối đa phí cashback max/ 1 sản phẩm = 10,000 đ

Chú ý: Giá sản phẩm là giá đã trừ các loại khuyến mại, giảm giá

3. Cách thức áp dụng các chương trình của Lazada cho shop:

Làm thế nào để áp dụng các chương trình này một cách hiệu quả

+

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *