Issue:

Macbook pro 2017 không khởi động được dù battery ở trạng thái normal. Khi cắm điện thì khởi động được nhưng rút điện là tắt dù pin sạc đầy. 

Solution: 

Tình trạng này chủ yếu là do hệ thống SMC (system management controller) bị lỗi và cần reset lại. Các bạn có thể thử các bước sau, từ đơn giản đến phức tạp để kiểm tra & xử lý: 

B1: Giữ nút nguồn 10s xem có khởi động được không. Nếu không được thì chuyển B2. 

B2: Giữ shift + Control + option + nút nguồn khoảng 10s => thả ra rồi bấm nút nguồn để bật máy lên. Tổ hợp phím này sẽ reset SMC

B3: Nếu sau khi thử tổ hợp này vài lần mà không được, bạn cần thử mở máy, disconnect cáp battery sau đó connect lại => thực hiện reset SMC => Bật máy lên xem kết quả

B.3.1. Các bước mở máy & tháo cáp pin: 

Sơ đồ vít Macbook Pro 2017

Nắp lưng có 6 vít với độ dài khác nhau (2 cái dài nhất – 6,2mm – ở sát màn hình, 2 cái vừa ở phía ngoài của hàng 4 cái, 2 cái ngắn nhất ở giữa). Sau khi tách nhẹ nắp lưng thì tháo nắp lưng theo đúng hướng từ phía 2 vít về hướng 4 vít để tránh làm hòng các hèm bên trong.

Sau khi tháo nắp lưng, cần bóc nhẹ lớp băng dính bảo vệ cáp battery ra, rồi gảy nhẹ lãy giữ cáp, sau đó lấy đầu cáp ra, để 10s rồi lắp lại như cũ. 

+ Cần disable auto boot (tự bật khi mở nắp): 

disable auto boot Macbook

Gõ câu lệnh sau vào Terminal để tắt chức năng auto boot: sudo nvram AutoBoot=%00

Bật auto boot: sudo nvram AutoBoot=%03

+ Chỉ nên mở nắp máy khi pin dưới mức 25% để tránh cháy nổ

Ghi chú: 

Nếu Mac bật được nhưng không load được OS => bấm và giữ Command + R trong quá trình boot để vào Recovery mode => sau đó sử dụng Disk Utillity để cài lại Mac os.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *