Issue:

khi file excel nặng, có nhiều function hoặc lượng data lớn, mỗi khi thêm/chỉnh sửa data, excel đều tính toán lại tất cả các file excel đang mở. Việc này có thể mất nhiều thời gian, khá ức chế. Excel thường xuyên hiện: “Calculating: (xx processors): x%)”

Giải pháp: 

+ Vào menu => formulas => calculation options: Workbook calculation => chuyển từ “Automatic” => “Manual”: Mỗi khi bấm save hoặc F9, excel sẽ tính toán & update kết quả tất các các file excel đang mở.  

+ Nếu như chỉ muốn update kết quả tại sheet đang mở (mà không cần update file/tất cả file excel đang mở), bấm Shift + F9, Excel chỉ tính toán & update kết quả tại sheet đang mở.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.