Để tối ưu hiển thị cho gian hàng/sản phẩm trên Lazada, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: 

1. Tối ưu tiêu đề sản phẩm: 

+ Ngoài các yếu tố cơ bản như thương hiệu, dòng sản phẩm, công dụng, quy cách đóng gói… tích hợp trong tiêu đề, cần tích hợp từ khóa mục tiêu vào tiêu đề sản phẩm. 

+ Tiêu đề chỉ nên dài 115-145 ký tự (trên mobile, sản phẩm chỉ hiển thị 40-45 ký tự

+ Nên phân tách giữa các thông tin trong tiêu đề bằng ký tự: (,), (-), (&), (|)

Chú ý: có thể thử tìm kiếm sản phẩm tương tự trên lazada => xem cách trình bày có sẵn. 

2. Hình ảnh sản phẩm: 

+ hình ảnh vuông, nền trắng (?), sản phẩm chiếm ít nhất 80% khung hình, 

Sử dụng công cụ Lorikeet của Laz để chỉnh sửa hình ảnh => sẽ được thuật toán của Laz ưu tiên hơn.

2.a Cách sử dụng Lorikeet và phương thức Mass uploading product đúng chuẩn Lorikeet:  

2.a1 Lorikeet requirement:

As Lazada requires at least 3 images and about 30 words in your Lazada Lorikeet, you can follow the format as below as well:

First image for product name and key features.

Second image for more features of your product.

Third image is a standard image for all products, and it will be about the brand.

Use the texts for a more personal message like “Thank you for shopping with us. Feel free to chat with us if you have any questions. All our products are authentic and come with warranty and certifications.”

Kinh nghiệm sử dụng Lorikeet: 

+ Module HTML: sau khi tạo & chỉnh sửa module ưng ý => chọn source => copy mã HTML => paste vào module mới. Sau đó, chỉ cần sửa nội dung của module mới, không cần sửa design.

2.a2 Mass uploading sản phẩm lên Lazada theo template lorikeet chuẩn seo: 

Ex:

+ https://sellercenter.lazada.com.ph/seller/helpcenter/can-i-add-multiple-productsskus-to-my-store-11165.html

+ https://blog.leapecommerce.com/top-5-lazada-seller-tools-that-you-must-integrate-into-your-store-right-now/

+ https://sellercenter.lazada.sg/seller/helpcenter/Tips-and-tricks-for-good-product-content.html

3. Tối ưu thuật toán tìm kiếm của Lazada: 

Các tiêu chí ảnh hưởng đến thuật toán tìm kiếm: 

+ Điểm tốc độ xử lý đơn hàng
+ Tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng
+ Tỉ lệ giao sai, giao thiếu
+ Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm
+ Điểm đánh giá từ khách hàng

Dưới đây là ước tính mức độ quan trọng của các yếu tố với hệ thống search của Lazada (thang điểm 1-10, 10 là quan trọng nhất). Dựa vào ước tính này, product title & Product description giữa vai trò quan trọng nhất.

Lazada seo score

4. Tối ưu mô tả:

Mô tả nên sử dụng heading, chia thành các đoạn nhỏ để KH dễ theo dõi & nắm được ý chính. 

5. Sử dụng các công cụ sẵn có của Lazada: 

+ Công cụ “Tương tác khách hàng” => Cài đặt nhắc nhở mua sắm: gửi reminder cho KH đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa thanh toán (công cụ này miễn phí – mỗi ngày được phép gửi tối đa 800 tin/ngày). 

+ Công cụ đăng dạo

+ Công cụ nhắc KH đã mua đánh giá sản phẩm. 

Chú ý:

– Shopee: add to cart được tính là một lượt mua

– ảnh + video => được shopee đánh giá cao

– Không nên đi backlink lazada nhiều

– Tham khảo long tail keyword (nhiều hơn 3 chữ) => cần nghiên cứu các từ khoá có độ cạnh tranh không quá cao khi mới bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *