1. Thay đổi zip code của thẻ prepaid: 

Đối với thẻ Vanilla prepaid, để add zip code vào thẻ, chúng ta cần làm những bước sau: 

– login vào thẻ

– Sau khi login thẻ, nhập đường dẫn: balance.vanillagift.com/assignZip để truy cập vào trang thay đổi zip code. Sau đó thực hiện thay đổi & save lại là có thể dùng cho online purchase. 

2. Check walmart, macys, site nội địa US:

+ Đối với các site nội địa US như Macys, Walmart…, trong T&C thường sẽ không chấp nhận ship về các địa chỉ kho (forwarder). Vì vậy, nếu sử dụng các địa chỉ này thì order sẽ bị canceled. 

+ Nên sử dụng IP từ các địa chỉ chưa bị blacklisted, hoặc có ít người sử dụng

+ Nên sử dụng IP location của desktop sử dụng để place order gần với billing address & shipping address. Nếu 2 địa chỉ này xa nhau => red flag

+ Nếu order sử dụng gift card thì account cần verify billing address trước. Nếu không, order sẽ bị canceled. 

+ Chú ý giới hạn về số lượng gift card có thể sử dụng trên một order: Walmart – 5 gift card/order (cần chú ý giới hạn free ship)

+ Chú ý về browser fingerprint, date & time của location và pc nên trùng nhau.

+ Nên xây dựng cookie history để tăng trust cho account

+ Tránh thực hiện check vào buổi đêm theo giờ địa phương 

+ Nên để billing add trùng với shipping add để order ít bị red flag hơn. 

+ Có thể add thêm số phone US vào act để tăng trust. 

+ Trong một số trường hợp thay đổi địa chỉ thì cần thay đổi zip code của thẻ => thay billing add của act (site sẽ check avs của thẻ khi thay billing add của act). 

+ Nên sử dụng gift card có nguồn hợp pháp để tránh bị hủy order, thậm chí đóng tài khoản. 

3. Lưu ý với Walmart:

Walmart không cho phép mua hàng tại Walmart rồi resale nên mỗi mặt hàng sẽ có một giới hạn nhất định. Khi số lượng đặt vượt quá ngưỡng thì order bị canceled => Walmart thường thông báo “Order canceled due to unusual activity” cho issue này.

Email from Walmart:

“However, it appears that you are using your Walmart.com account to purchase items in a manner that does not comply with the Walmart.com Terms of Use.  Our customers are not permitted to purchase products for the purpose of resale, rental, or to ship to their customers.  

Walmart+ membership benefits also may not be used for commercial purposes. As such, your Walmart+ membership has been terminated.”

Xem thêm: Thanh toán thẻ tín dụng để không bị coi là fraud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *