Khi đặt link từ website này sang website kia, mục tiêu cuối cùng là đưa người dùng đến website mục tiêu. Tuy nhiên, việc đặt link được chia thành 2 loại: “Dofollow” và “Nofollow” backlink. Nguyên nhân có sự phân chia này là do mỗi cách đặt link lại đưa một thông điệp khác nhau đến cho các search engine.

Nofollow vs Dofollow backlink

1. Dofollow backlink là gì:

Dofollow backlink có tác dụng hỗ trợ mạnh về SEO cho site đích. “Dofollow” backlink sẽ báo cho search engine biết rằng website gốc chuyển “domain authority” cho website đích. Việc chuyển “domain authority” được gọi là “link juice”. Nếu website gốc có thứ hạng cao thì “dofollow” backlink sẽ báo cho bot tìm kiếm rằng website đích cũng có chất lượng tốt như website gốc. Việc này sẽ làm cho các máy tìm kiếm đánh giá cao website đích và tăng thứ hạng tìm kiếm của website đích.

2. Nofollow backlink là gì:

Nofollow backlink, ngược lại với Dofollow, không chuyển “domain authority” cho website đích. Vì vậy, những backlink này không giúp ích cho site đích nâng thứ hạng SEO.

3. Nofollow backlink tốt hay xấu:

Dofollow vs Nofollow backlink

Nofollow backlink không truyền domain authority cho site đích. Tuy nhiên, có Nofollow backlink hướng đến website không phải là không tốt. Nofollow backlink tạo ra traffic cho site đích, đồng thời sẽ giúp đa dạng danh mục backlink cho site đích. Một danh mục backlink tốt, tự nhiên sẽ bao gồm cả dofollow và nofollow backlink.Nếu một website chỉ bao gồm dofollow backlinks, rất có thể Google sẽ đánh tụt hạng của site đó vì cho rằng site đó đang cố tình làm “link building” chứ không phải từ người dùng tự nhiên.

4. Phát hiện Dofollow và Nofollow backlink như thế nào:

Để xem một link là nofollow hay dofollow, bạn kiểm tra mã html của link (chuột phải => chọn inspect). Nếu trong html code, bạn thấy có rel=”nofollow”, đây là nofollow link. Còn nếu không có đoạn code này, link đó là dofollow link.

Dofollow vs Nofollow backlink

5. Scan website for external links :

Để kiểm tra website và tìm kiếm các external link có trên web, ta có thể sử dụng 2 cách sau: 
+ Xuất dữ liệu của site thành file xml và kiểm tra
+ sử dụng các tool online để quét như urlscan.io

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *