Issue: 

Khi xử lý số liệu trong Excel, khi chúng ta đang để số trong cel, Excel có thể tự động chuyển thành định dạng ngày tháng, gây khó khăn cho việc xử lý dữ liệu. 

Solution: 

Có 3 cách để ngăn việc này: 

+ C1: chọn ô chứa data => chuột phải => format thành kiểu text

+ C2: thêm dấu ‘ vào trước dãy số

+ C3: thêm dấu cách vào trước dãy số

Leave a Reply

Your email address will not be published.