Để tăng bảo mật cho website wordpress, chúng ta nên xóa version đang sử dụng của wordpress, woocommerce trong source code web bằng cách thêm code vào functions.php của theme như sau:

function wpbeginner_remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'wpbeginner_remove_version');

Source: https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/the-right-way-to-remove-wordpress-version-number/