WordPress không tích hợp lựa chọn xuất bản một bài viết mà không hiện tên tác giả. Vì nhiều lý do khác nhau, bạn không muốn hiện tên tác giả cho các post trên website của mình, bạn có thể tham khảo 3 cách sau: Một – sử dụng plugin Show Hide author; Hai – Xóa đoạn mã hiện tên author trong wordpress theme; Ba – tạo một tên tác giả chung cho tất cả các bài viết.

Trong 3 cách trên, cách thứ 3 đơn giản nhất, không cần cài thêm plugin (có thể làm chậm perfomance của web) hay can thiệp code. 

Đầu tiên, bạn tạo user tác giả dự kiến sẽ sử dụng.

 

 Sau đó bạn tới mục Posts trong menu Quản trị, chọn sửa tất cả các bài viết => chọn tác giả là user mà bạn vừa tạo ra.  

Sau đó, sửa thông tin author cho tất cả các bài viết đã chọn:

WordPress sẽ update thông tin tác giả lên tất cả các post. Chú ý: thời gian chỉnh sửa sẽ phụ thuộc vào chất lượng hosting của bạn. Thats all! Enjoy!