Amazon, Ebay, Paypal… thường yêu cầu upload một số loại document để verify identity của user như account statement, card statement, identity card, utility bill, driver license… Trước khi gửi các docment này cho các công ty này, nên xóa metadata của các document này để tránh tiết lộ các thông tin như ngày tạo, công cụ tạo document, thiết bị tạo document này…

Một công cụ hữu dụng để kiểm tra & xóa metadata là https://www.get-metadata.com/

Bạn có thể upload file lên website này & edit metadata trực tiếp trên site sau đó download về rồi gửi.