Khi sử dụng script VPSSIM để cài đặt tự động website, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp lỗi: “abc.xyz không phải là domain” => Không cài được web. Để khắc phục, bạn cần tắt các trình viết tiếng việt đang sử dụng trên máy tính như Unikey… Sau đó nhập lại domain là sẽ cài được như bình thường.