Nếu update plugin failed dẫn đến website gặp trục trặc hoặc không truy cập được nữa, bạn cần sử dụng FTP để truy cập vào host => Xóa hoặc đổi tên folder plugin bị lỗi rồi download plugin bản mới từ WordPress source hoặc plugin author => sử dụng FTP để upload plugin thay cho folder plugin đã xóa (upload file zip => nhớ giải nén).