Khi bạn cài thêm plugin hoặc triển khai code để tạo chức năng mới cho wordpress và đột nhiên một plugin/chức năng khác của website không hoạt động được hoặc hoạt động như thiết kế. Bạn cần tìm nguyên nhân gây xung đột. Cách đơn giản nhất là sử dụng plugin health check và bật chế độ troubleshooting mode lên.

1. Install và activate plugin health check

2. Chạy chế độ troubleshooting mode

3. Vô hiệu hóa toàn bộ các plugin & sử dụng theme default

4. Kiểm tra chức năng đang bị lỗi xem có chạy không hoặc bật plugin đang lỗi & kiểm tra xem có hoạt động không

5. Bật dần các plugin lên để tìm plugin gây lỗi 

6. Sau khi tìm được plugin gây lỗi => Deactivate plugin, tìm nguyên nhân cụ thể => có thể thử plugin khác có chức năng tương tự hoặc code tay để tránh lỗi. 

Ví dụ: Yoast Seo không hoạt động được chức năng on-page analysis, các page/post đều không hiển thị các gợi ý của Yoast & không hiển thị meta box => Nguyên nhân là do plugin Remove Query String. Sau khi remove & thay bằng code, Yoast Seo đã hoạt động bình thường.  

Source: https://yoast.com/help/how-to-check-for-plugin-conflicts/