Vì một lý do gì đó bạn cần tạo website wordpress thủ công thay vì dùng các scripts tự động như VPSSIM, HOCVPS… thì bạn làm theo những bước sau:

Yêu cầu:

+ cần có Putty hoặc Zoc7 (Zoc7 terminal tiện hơn vì có thể sử dụng các lệnh copy/cut – không cần gõ tay – bản trial cần đợi 90s để bắt đầu sử dụng sau khi khởi động)

Sau khi chuẩn bị xong các phần mềm trên, các bạn làm theo các bước sau:

  1. Tạo file configuration của domain: file có tên: domain.conf – VPSSIM đặt file này trong /etc/nginx/conf.d/
  2. Tạo các thư mục như sau trên server của bạn:  /home/domain/public_html (thay domain thành tên website của bạn)
  3. Download source wordpress về thư mục public_html bằng lệnh:
    wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
  4. Giải nén file vừa download bằng lệnh:  tar -xzvf latest.tar.gz
  5. Tạo và thiết lập Database:
  6. Tạo & cấu hình file wp-config.php: điền thông tin database name – username – password vào

Sau đó kiểm tra lại thư mục chứa wordpress có phải là public_html không => nếu không phải thì cần move dữ liệu wordpress vừa cài ra thư mục public_html rồi phân quyền cho thư mục đó bằng lệnh chown là xong.

7. Gõ tên website vào trình duyệt để chạy cài đặt wordpress.

Tham khảo:

https://kiemtiencenter.com/cai-wordpress-vps-centos/

http://gdata.com.vn/tin-tuc/huong-dan-cai-dat-wordpress-tren-vps-server-centos/