Các bước nuôi account paypal buyer: 

1. Tạo account từ email & số phone: 

Paypal thực hiện tracking browser & device ngay lần đầu bạn vào paypal (IP, browser fingerprint, hình ảnh embbed trong email…) => cần chú ý một số điểm nếu bạn đã từng bị paypal khóa account: 

– Tốt nhất sử dụng thiết bị riêng biệt cho từng account (phone riêng & account riêng trên desktop) & chỉ nên đăng nhập trên các thiết bị đó (không đăng nhập lung tung để tránh bị flag).

– Sử dụng số phone nhận được short sms & gọi được ra nước ngoài (tránh sử dụng các mạng nhỏ như Indochina)

– Sử dụng đường mạng riêng cho từng account để tránh bị link giữa các account. 

– Nên tiêu từ thẻ link với paypal những giao dịch đầu để tạo trust

2. Các mốc Paypal sẽ verify: 

– verify email

– Verify số phone

– Verify thẻ link với account

– Verify tài khoản ngân hàng link với account

– Cần chuẩn bị sẵn ID (tên, ngày sinh, permanent address) & sao kê bank (ghi rõ số thẻ, billing address, số điện thoại, tên chủ tài khoản) để submit theo yêu cầu của paypal.  

Chú ý: 

– Số phone PP Singapore: + 65 6510 4584 (có support V/E)