wpForo Forum: SEO, integration with BuddyPress, need to pay for advanced features 

bbPress

phpBB

How to Start and Run a Forum Website: https://www.webhostingsecretrevealed.net/blog/blogging-tips/starting-and-running-a-forum-for-your-website/

Các tiêu chí cần quan tâm:

+ tốc độ: cài chung forum vào web => có làm giảm tốc độ load không?

+ private message

+ topic mua bán.