Background: Khi tạo nút bấm/đặt link Fanpage hoặc chat messenger trên website để khách vào xem có thể liên hệ qua chat hoặc tham quan Fanpage & tăng độ tương tác. Có hai giải pháp cho tình huống này:

Solution 1:

Giải pháp sử dụng CSS Media Queries và tùy chỉnh hiển thị link tùy theo kích thước device có một nhược điểm là khi thiết bị di động không cài app thì link để mở app không được thực thi và không có link mở page trên web browser để thay thế.  Tuy nhiên khi đặt link trang Fanpage: https://facebook.com/mypage thì đường link sẽ được mở bằng web browser => Như vậy sẽ không tiện cho khách sử dụng Iphone/Android có cài sẵn app Facebook.

<a href="https://facebook.com/page" class="large-screen">Clicky</a>
<a href="fb://page/mypage" class="small-screen">Clicky</a>

Solution 2:

Giải pháp này sẽ giải quyết được vấn đề của giải pháp 1 => Nếu device không cài app thì sẽ quay lại mở bằng link trên web browser.

Instead of using CSS a more satisfying user experience can be created with javascript by attempting to open the deep link URL directly after opening the HTTP URL after X seconds in a timeout.

setTimeout(function () { window.location = "https://www.facebook.com"; }, 25);
window.location = "fb://";

The HTTP URL will always load, but in the case that deep links are not available, attempting to open one will silently fail, falling back to the web version.

 

Source: https://stackoverflow.com/questions/22275174/facebook-url-schemes-on-a-mobile-website-open-app-if-its-installed-otherwise-g

Leave a Reply

Your email address will not be published.