1. Bộ lọc HEPA trong máy lọc không khí là gì:

Màng lọc Hepa (“High Efficiency Particulate Air”) do Ủy Ban Năng Lượng Nguyên Tử Hoa Kỳ phát triển vào những năm 1940. Nó được cấu tạo như một chiếc lưới với nhiều sợi thủy tinh được sắp xếp ngẫu nhiên có đường kính sợi cực nhỏ chỉ từ 0.5 – 2 micromet nên dễ dàng bắt được các hạt siêu nhỏ mà các bộ lọc thông thường không thể bắt được.

ảnh HEPA filter

2. Tiêu chuẩn của màng lọc HEPA và các loại màng lọc HEPA trên thị trường

Màng lọc HEPA có nhiều loại, phụ thuộc vào chất lượng và mật độ của sợi fiber làm nên màng lọc HEPA. Mỗi hãng sản xuất máy lọc không khí lại sử dụng một số công nghệ màng lọc HEPA khác nhau như “HEPA-type”, “HEPA-like”…Tuy nhiên, những màng lọc này có thể chỉ lọc được bụi kích thước ~ 5 micron chứ không có hiệu quả như màng lọc “True HEPA”. Màng lọc “True HEPA filter” – được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của US Dept of Energy (DOE). Màng lọc “True HEPA filter” phải lọc được 99,97% bụi mịn có kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,3 microns (1mm = 1000 micron).

Some suggestions that believe authentic HPEA filters are rated between 17 and 20.

A 2011 review of studies on air filters and air cleaners shows that a MERV 12 filter did improve asthma symptoms in one of the studies they evaluated. Overall, these experts concluded that a combination of medium to high efficiency filters, combined with portable room air cleaners in sleeping areas seem to offer the best symptom relief for the cost.

Bảng tiêu chuẩn MERV áp dụng để phân loại màng lọc được sử dụng tại Mỹ:

  • MERV 1 to 4 – Basic filtration to protect your heating and cooling system.
  • MERV 5 to 8 – Sufficient filtration for those without allergies or asthma.
  • MERV 9 to 12 – Mid-efficiency filtration that helps reduce allergy and asthma symptoms.
  • MERV 13 to 16 – High-efficiency filtration that traps tiny contaminants, such as smoke particles and bacteria.
  • MERV 17 to 20 – HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filters that trap bacteria and viruses efficiently enough to reduce the spread of infection.

Why Higher Efficiency Isn’t Always Better

The more efficient a filter, the greater the density of its media. A dense filter slows down air moving through it, forcing the fan motor to work harder to maintain optimal airflow. Filters above MERV 13 are too dense for many residential systems. These are likely to strain the motor and cause early failure, unless modifications are made to the equipment.

Choosing low- vs. high-efficiency air filters requires finding a balance between efficient filtration and sufficient airflow. The good news is that filters of MERV 7 to 13 are almost as efficient as HEPA filters, according to U.S. Environmental Protection Agency research. If you want a filter with a MERV higher than this, consult a heating and cooling professional first.

A true HEPA filter may benefit you if you have respiratory health concerns.

3. Các yếu tố cần xem xét khi chọn air filter cho xe ô tô:

Rating of Hepa filter: The home air filters should not be lowered than a MERV 8.

+ MERV 8 filter: It takes care of all the basics: pollen, dust, dust mites, mold, and bacteria.  To be classified as a MERV 8 filter, a filter must filter out at least 70% of E3 (3.0-10.0 µm) particles and 20% of E2 (1.0-3.0 µm) particles.  a MERV 8 filter catchs 81.5% of dust particles fed into the filter.

+ MERV 11 Filter: pollen, dust, dust mites, mold, bacteria, and pet dander.  MERV 11 Filter had a total particle arrestance of 92.5%.

+ MERV 13 Filter had a total particle arrestance of 98.1%

CADR (Clean Air Delivery rate):

Lưu lượng gió của máy lọc không khí cần phù hợp với diện tích phòng. Đơn cử: phòng dưới 15m2 (thường là phòng ngủ nên chọn máy có lưu lượng gió khoảng 160 m3/h; phòng từ 15-20 m2 thường chọn máy có lưu lượng gió tối đa khoảng 180 m3/h.

Với phòng từ 25-30m2 (thường là phòng khách), ưu tiên chọn các máy có mức lưu lượng gió tầm 240 m3/h; phòng từ 35-40m2  hoặc diện tích nhỏ hơn nhưng có nhiều cửa sổ chọn máy lọc có lưu lượng gió khoảng 360 m3/h,…

Time to replace filters

Cost of replacement filters