Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Grunt và PurifyCSS để tạo ra một stylesheet siêu-nhẹ ít tốn công nhất. Chúng ta sẽ cài đặt nó, sau đó tìm hiểu cách để chạy nó mà không cần Grunt, để cung cấp cho chúng ta các phong cách (style) hiệu quả hơn.

Source: https://webdesign.tutsplus.com/vi/tutorials/remove-unnecessary-css-with-purifycss-and-grunt–cms-27726