Khi tài khoản quảng cáo bị hạn chế, các bạn có thể kháng theo 2 link: 

I. Tài khoản quảng cáo bị hạn chế:

I.a. Một đến 2 ngày gửi kháng nghị một lần kết hợp với nuôi tương tác cho nick: 

https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902

I.b. Vào mục “trung tâm hỗ trợ” (là biểu tượng dấu chấm hỏi bên dưới cùng bên trái của phần CHẤT LƯỢNG TÀI KHOẢN) => LIÊN HỆ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ => Điền thông tin vào biểu mẫu (trong đó có phần EMAIL) => Điền thông tin vào biểu mẫu (trong đó có phần EMAIL) (có thể gửi kèm hộ chiếu/ID/GP lái xe…) để được xác minh nhanh

II. Tài khoản Business Manager bị hạn chế:

II.a. Link kháng nghị khi tài khoản Business Manager bị vô hiệu hóa: 

https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Mình thường chọn “Another reason” – lý do khác và điền lý do => chọn “Another reason” => điền “Doanh nghiệp của tôi luôn tuân tủ chính sách quảng cáo của facebook. Tôi thấy quyết định vô hiệu hóa này là nhầm lẫn. Hãy giúp tôi khôi phục lại quyền quảng cáo. Xin cảm ơn.” => Đợi FB phản hồi! 

II.b Hướng dẫn xác minh tài khoản Business Manager: 

+ Đầu tiên hãy xác minh doanh nghiệp (nếu nó ko cho bạn gửi giấy tờ, bạn hãy tạo Ứng dụng ở Nhà phát triển, rồi đưa ID Ứng dụng vào phần Ứng dụng ở TK BM….nó sẽ hiện ra chỗ gửi giấy tờ)

+ Giấy tờ bạn cần là giấy phép kinh doanh khớp tên doanh nghiệp, hóa đơn bán lẻ ghi rõ SĐT (cái này mượn bất kỳ đâu đó, sửa lại tên doanh nghiệp cho khớp). tạo 1 Email Domain dạng @abc.com … ko dùng gmail và yahoo mail . Để làm Email đại diện: 

    . Giấy Đăng ký kinh doanh: Tên doanh nghiệp giống hệt với tên trong tài khoản BM => Nên cầm đăng ký kinh doanh chụp ảnh gửi FB.

    . Địa chỉ doanh nghiệp trong giấy phép DKKD phải khớp với địa chỉ đăng ký trong BM

    . Số điện thoại trong ĐKKD phải khớp với ghi trong BM

    . Domain website trùng với email & trên website phải có logo doanh nghiệp (email này nhận mã verify của FB)

    . Giấy tờ thêm: Hóa đơn điện/nước… cần có cả tên & số điện thoại doanh nghiệp. 

Chú ý: Mục SĐT, EMAIL DOMAIN, WEB bắt buộc phải có nếu không là 100% tạch

+ 1 Bộ GPKD + Web có thể xác minh cho 3 BM

Ref: https://www.facebook.com/business/help/2342133782492969?id=180505742745347

+ Tiến hành gửi xác minh, tầm 1 ngày là Doanh nghiệp đc xác minh, lên luôn ngưỡng BM 30 tk, hên thì lên đc 80tk (mình lên đc rồi)