JQuery là gì? Nó là một thư viện JavaScript nhanh, nhỏ, đa nền tảng và giàu tính năng. Mục đích chính của jQuery là cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng JavaScript trên trang web của bạn để làm cho nó tương tác và hấp dẫn hơn.

JQuery Migrate (jquery-migrate.js và jquery-migrate.min.js) là các tập tin JavaScript để hỗ trợ cho những theme sử dụng các phiên bản cũ hơn của jQuery. Nếu đang sử dụng một theme hiện đại, jQuery Migrate hoàn toàn không cần thiết => Bạn có thể loại bỏ jQuery Migrate để tăng tốc Web perfomance.

Cách loại bỏ JQuery Migrate khỏi WordPress – Chèn đoạn code sau đây vào cuối file functions.php của theme hoặc child theme mà bạn đang sử dụng và lưu lại: 

//Remove JQuery migrate

function remove_jquery_migrate($scripts)
{
         if (!is_admin() && isset($scripts->registered['jquery'])) {

       $script = $scripts->registered['jquery'];
       if ($script->deps) { // Check whether the script has any dependencies 
         $script->deps = array_diff($script->deps, array( 
           'jquery-migrate'
         )); 
     } 
   } 
} 
add_action('wp_default_scripts', 'remove_jquery_migrate');

Một cách khác để loại bỏ jQuery Migrate là sử dụng plugin, tuy nhiên theo mình không nên dùng để tránh làm giảm web performance. Đó là sử dụng plugin Remove jQuery Migrate.

Sau khi đã remove JQuery Migrate, bạn nên kiểm tra xem có plugin hoặc theme nào hoạt động bất thường nếu thiêu thư viện này không bằng cách bật chế độ debug:

define('SCRIPT_DEBUG', true);