Để đo lường traffic của một website, nghiên cứu thế mạnh, keyword của một website cụ thể, chúng ta có thể sử dụng những công cụ sau: 

Sau khi đã có thông tin về trends & keywords => các bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về keywords => lên kế hoạch về content, chiến lược martketing, phân phối… cho các sản phẩm/dịch vụ của mình.

Ngoài ra, có một số công cụ nên dùng:

Whois – who host this website – which cms