Cách Việt hóa một số thuật ngữ thường dùng như Checkout – Order detail – Order complete… sử dụng plugin Loco translate: 

  • Cài đặt plugin Loco Translate
  • Tạo Child theme từ theme Flatsome để tránh bị mất những từ đã dịch khi update theme (vào Flatsome => Setup wizard) 
  • Từ Admin menu => vào Loco Translate => Vào mục Theme => Chọn Flatsome Child Theme => Sử dụng chức năng Filter để tìm các từ muốn dịch => Thực hiện dịch & Save lại là xong.