I. Cấu hình Zend Opcache để tối ưu hiệu suất VPS:
– Sau khi các website chạy ổn định trên VPS, ta truy cập vào đường dẫn : http://domain_chính:port bạn đặt/ocp.php hoặc http://IP_VPS:port bạn đặt/ocp.php, dựa vào đây ta sẽ có cấu hình RAM phù hợp với VPS của bạn.
opcache.revalidate_freq: Sau bao lâu (giây) cache sẽ hết hạn và kiểm tra code nếu code có gì thay đổi. Đặt giá trị bằng 0 có nghĩa là nó sẽ kiểm tra các file PHP mỗi khi có request. Giá trị nên đặt bằng 0 vì nó phụ thuộc vào cấu hình phía dưới

– opcache.validate_timestamps – Khi nó được bật, PHP sẽ kiểm tra các file sau mỗi opcache.revalidate_freq giây. Khi bạn vô hiệu hóa nó, pcache.revaliate_freq cũng được vô hiệu hóa theo. Vì vậy nếu bạn sửa đổi code, bạn sẽ không thấy sự thay đổi nếu bạn không xóa Clear OPcache đi. Để VPS có hiệu suất tốt nhất, ta nên để giá trị này bằng 0. Khi bạn edit code, ta chỉ cần restart hoặc reload php để thay đổi có tác dụng. Trong VPSSIM có tích hợp sẵn chức năng clear Opcache.

Lưu ý: Để VPS có hiệu suất tốt hơn, mình khuyên là để opcache.validate_timestamps = 0. Tuy nhiên nếu ta cho nó bằng opcache.validate_timestamps = 1 và đặt opcache.revalidate_freq = 999999999999  (một giá trị cực cao ) thì hiệu suất 2 config giống nhau

opcache.max_accelerated_files: Giá trị này là số lượng file php được phép lưu trữ trong bộ nhớ. Giá trị này phải lớn hơn các file php mà code bạn có.
Bạn chạy lệnh sau để tìm ra số lượng file PHP mà các website của bạn đang sử dụng. Vì folder website nằm trong /home/ nên ta sử dụng lệnh như sau:

[root@hostingaz home]# find . -type f -print | grep php | wc -l 

Ta sẽ được giá trị là tổng số file php. Bạn chỉnh opcache.max_accelerated_files trong opcache.ini của mình lớn hơn giá trị này.

opcache.memory_consumption : Mặc định VPSSIM đặt là 40 MB. Đây là lượng RAM mà ta cho phép Opache sử dụng. Giá trị này tùy thuộc vào lượng code bạn đang sử dụng. Với đa số thì giá trị này là đủ nhưng nếu bạn có rất nhiều code trên VPS, lượng RAM này có thể không đủ. Nếu bạn có một vài code trên VPS, giá trị 100 MB là thừa, bạn hãy giảm xuống để không lãng phí RAM.

Source: VPSSIM

Tham khảo hướng dẫn từ hocvps: 

Mặc định cài từ hocvps, OPcache sử dụng 128MB bộ nhớ và cache tối đa 4.000 files. Nếu bạn muốn thay đổi tham số này thì chỉ cần chỉnh sửa trong file cấu hình /etc/php.d/10-opcache.ini hoặc /etc/php.d/opcache.ini

nano /etc/php.d/10-opcache.ini

Các thông tin cần chỉnh

; The OPcache shared memory storage size.
opcache.memory_consumption=128

; The maximum number of keys (scripts) in the OPcache hash table.
; Only numbers between 200 and 100000 are allowed.
opcache.max_accelerated_files=4000