Cách chỉnh: Vào Adjust => chỉnh từng phần => Theo thứ tự của video: Múi giờ  – chọn BKK (Bankok – GMT + 7) => Tiếp tục bấm Mode chọn chỉnh giờ: phút => tiếp tục bấm Mode chỉnh năm => Bấm Mode chỉnh tháng => Mode để chỉnh ngày => Kết thúc bấm Adjust => Đồng hồ sẽ tự chỉnh kim theo ngày giờ đã chọn.

Casio G shock BABY-G BA-110: https://casiowatchparts.com/how-to/adjust-time-on-baby-g-ba-110/

Xem video minh họa: 

Leave a Reply

Your email address will not be published.